Еуропа елдері астанасы мен

 

 

 

 

Еуразия материгн ек дние блгнен тратынын блесдер. Еуропа жне Америка елдерiнi азiргi заман тарихыны бiрiншi кезеi 1918-1945 жылдар аралыын амтиды.Франция мен Испания тарихындаы халы майдан кезеi, Орталы жне Отстiк Шыыс Еуропа елде- рiндегi жаа туелсiз мемлекеттердi рылуы, буржуазиялы Еуропа тарихи географиялы аймаа блнед: 4. елдер Орталы жне Отстк-Шыыс Еуропа Бола мемлекеттер Халы Демократия.1943-1945 жылдары жылы Барлы елдер Орталы жне Отстк-Шыыс Еуропалы уат тгн Орталы жне Шыыс Еуропа Астанада ткен тасымалдау жнндег ТрансЕвразия конференциясына атысуы осыны ткелей айаы. ХХ. Report abuse. Солтстк Еуропа елдер Еуропа жерн 17 пайызын алып жатыр. Трбиелк: Шыыс еуропа елдерн экономикалы-географиялы жне геосаяси. » Блмдлер сайты 60. Еуропа елдер трт аймаа блнед: Батыс, Шыыс, Солтстк жне Отстк. Скачать бесплатно Еуропа мен Азия елдер в формате pptx. Халыны саны 272,5. Жаа сабаты жоспары: 1. Еуропа — Азиямен бргп жер аумаы бойынша р рлы болып табылатын Еуразияны райтын, алты дние блктерн бр.

Еуропамен арадаы шартты шекарасы Орал тауыны шыыс етег, Емб зен, Каспий тезТаяу аралдарды жалпы ауданы 2 млн. км2-ден асады. Шыыс Еуропа елдер Сабаты масаты: Блмдлг: Шыыс Еуропа елдерн географиялы орны мен табиат ерекшелктерне сйкес, тарихи географиялы айматара топтасу ерекшелктерн крсету. Аумаы — 3,7 млн км. Бл кптеген келсмдер мен жаттарда белгленген. Еуропаны батысында орналасан айма. Еуропа.Орталы жне Отстк-Шыыс Еуропа елдер. Вы можете изучить и скачать доклад-презентацию на тему Отстк еуропа елдер.Жер клем жннен Франциядан кейнг екнш орын. Еуропа мен Азияны блп тран тау. Еуропа елдер азастанны кпвекторлы саясында негз орындарды брне ие. (азрг Карл университет). Халы — шамамен 390 млн адам. Дамытушылы: Картаны кмегмен Орталы жне Отстк-Шыыс. азУ алымдары жарияланым жаынан шетелдк рейтингт басылымдарда алда. Еуразия. Еуропа андай минералды ресурстара бай Еуропа халытарыны аарту с мен дебиет — Уикипедия, азаша ашы энциклопедия Солтстк Еуропа елдер » Блмдлер порталы Солтстк азастанны шаруашылы географиясы. Д люретанды- а сенушлер - 96.

Шыыс Еуропа елдер Сабаты масаты: Блмдлк: Шыыс Еуропа елдерн географиялы орны мен крамына жалпы шолу Табигат жадайлары мен ресурстарына Дрс жоспарыПн: ЖарафияДрст ткзлген кн: 09. Германия жаалауларында жк тасымалы жннен Слайд 25Батыс Еуропа елдерн басым блгнде андай топыратар таралан, андай ааштар сед. Соыс жылдарында бл елдер андай жадайда болды? Шыыс Еуропа елдерСабаты масаттары:1. Europa, семит тлн эреб — батыс сзнен шыан, Ежелг Грекияда Эгей тезн батысындаы жерлер осылай аталан) — Еуразия рлыыны Дниежзн леуметтк экономикалы географиясы, Солтстк Еуропа елдер . 2014 ж.Топ: Д 9 12к Дрсхана: 401Таырыбы: Батыс Еуропа елдер Сабаты масаты:Блмдлк: Таырыпты мазмнын тснд . Солтстк жартышар Еуропа мен Азия елдер. Солтстк Еуропа елдер тбектер мен аралдарда орналасан. Оны исландытар, норвегтер, ир- Ландытар. Сабаты таырыбы: Орталы жне Отстк-Шыыс Еуропа елдер. рлыты орталы блктер мхиттардан 2-2.5 мы км ашытыта орналасан. Испанияны мемлекеттк рылымы- парламенттк монархия.Солтстк Еуропа елдер тбектер мен аралдарда орналасан. Бразилияны 2006 жылды тамыз айында Астанада з елшлгн ашуы, арнайы тапсырмалар жнндег елшсн жберу соны бр крнс болса керек.

КСРО Шыыс жне Орталы Еуропа елдерне социолистк жйен енгзд. Блмдлк Оушылара блм беру. Орталы, Отстк-Шыыс Еуропа елдер (Польша, ГДР, Венгрия, Чехословакия, Югославия, Албания) соыстан кейнг кезеде нелктен Шыыс Еуропа деп аталды 2. Е алдымен еуропалы блкт табиат жадайы, халы мен елдер, оларды трмыс-тршлг жай Please log in to add your comment. О?ушыларды? блмн тексерп, Еуропа мен Азия елдернен ал?ан блмдерн одан ?р жетлдру ж?не тер?дету, оларды? зденпазды?ын арттыру, ой ?рсн ке?ейту, ойша с?здерд ??растыра белсендлктерн арттыру, сонымен ?атар патриотты? ?лтжандылы??а т?рбиелеуПрезентация на тему: "Таырыбы : Батыс Еуропа елдер."www.myshared.ru/slide/1074690Исландияа станасы Рейкь- явик. Орталы жне Отстк Шыыс Еуропа елдер (Польша, ГДР, Венгрия, Румыния, Чехословакия, Югославия, Албания), соыстан кейнг жылдарда жай ана «Шыыс Еуропа» деген аталан елдер, небр иыншылытарды бастарынан ткзд. Астанасы Мадрид елд орталы блгнде орналасан. Ойпаттарды тез дегейнен биктг 50 100 м ден аспайды. Еуропа мен Азия елдерi арасындаы арым.doc (87.00 Кб) — Открыть, Скачать.Ататы немiс алымы А.Гумбольдт зiнi Алтайа жасаан саяхаты (1829) нтижесiнде «Центральная Азия» (« Орталы Азия») деген клемдi ебегiн шыарды. 1348 жылы Прагада Орталы Еуропадаы е ежелг университет рылды. Жер аумаы 103мы км 2. Презентации по предмету География. Соы жылдары университетте «идеяны деуден коммерциялауа дейн» технологиясы тимд пайдалануда. Осы заман. азастанны 14 университет дамушы Еуропа елдер мен Орталы Азия елдерн жоары оу орындары рейтингне енд.Астана мен Алматы мектептернде жаа пн енгзлу ммкн. 6 наурыз кн, Еуропа Одаына мше елдерд сырты стер министрлер мен ораныс министрлер бас осан Брюссельдег отырыста, «скери жоспарлау жне Батыс Еуропа елдерн басым блгнде андай топыратар таралан, андай ааштар сед.лыбританияны астанасы. Жаалауы аз тлмделген. Дниежз тарихы. Астанасы Мадрид аласы.Солтстк Еуропа елдерне Норвегия, Швеция, Финлядия, Исландия, Дания жатады. 1918-1939 жылдардаы Еуропа жне Африка елдер. Ал АШ бастаан Батыс Еуропа елдер коммунистк 6.Еуропа елдер (1918-1945 ж.ж.) Брнш дниежзлк соыс р капиталистк мемлекеттерд арасындаы айшылытарды шиеленсунен туындады.Бл Отстк-Шыыс жне Орталы Буропа мемлекеттерн аз халытары арасындаы кайшылытарды негз болып ала берд. Батыс Еуропа елдерн басым блгнде андай топыратар таралан, андай ааштар сед.Жапонияны астанасы Баалау Жетондар арылы баалау йге тапсырмаЕуропа мен Азия елдерн айталап келу Назарларыыза рахмет! Астанасы — Мадрид аласы. 20-30 жж. 12. Шыыс Еуропа елдер дл азрг кезеде зн даму баытында кптеген иындытара тап болып отыр.Х асырдан бастап Чехия мемлекетн астанасы болып есептелед. Орталы Еуропа елдер мен Ресейдег революциялы-демократиялы озалыстар. Слайд 26 Еуропадаы зендерд ата? Слайд 27лыбританияны астанасы Слайд 28Италиядаы е бик жер Слайд 29Борнео аралында лемге танымал е р смдк Слайд «Еуропа Одаыны братар елдер арасында тлжатты жне кедендк баылауды алып тастау туралы келсм».73 бет. Transcript of Орталы жне отстк-шыыс Еуропа елдер.. Протес- танттар мен католиктер 3. Материкте табиат белдеулерн алыптасуы, органикалы дниесн таралу ерекшелктер мен себептер туралы тсн Еуропа — (гр. Еуропаны жер аумаы — 10 млн км, халы — 730 млн адам. Балты жне Солтстк тездермен шектесу, ел аумаыны рлы жне уе жолдарыны тоысан торабында орналасуы аймашлк жне халыаралы сауда-экономикалы атынастарды дамуына олайлы сер етед. Британ аралдарыны отстг мен материктег елдерд солтстгн жазы жерлер алып жатыр. Еуропа елдерн экономикалы-географиялы жадайы те олайлы.Италияны астанасы Рим аласыны батыс блгнде орналасан ала-мемлекет Ватикан теократиялы монархия, алан 11 мемлекетте констиуциялы монархия рылымы саталан. Шы?ыс Еуропа елдерСаба?ты? ма?саты:Блмдлк: Шы?ыс Еуропа елдерн? географиялы? орны мен к?рамына жалпышолуТабигат жа?дайлары мен ресурстарына то?талу.Т?рб Батыс Еуропа елдермен таныстыра отырып, оларды ерекшелктер мен маызына тоталу Орталы жне Отстк-Шыыс Еуропа елдер (Польша, ГДР, Венгрия, Румыния, Чехословакия, Югославия, Албания) соыстан кейнг жылдарда жа ана «Шыыс Еуропа» деп аталан елдер, небр иыншылытарды бастарынан ткзд. Еуропа елдерн аумаымен танысу, мдени даму дрежесн баалап Оушылар Орталы жне Отстк-Шыыс Еуропа елдерн меере отырып зндк баа беруге, зндк пкр айтуа йренед, адалдыа, адамгершлкке дадыланады. Размер: 68.61 Kb. Сыныбы: 10. Еуропа мен Азия материктерн шекарасы тетн зен:Жайы. Борнео аралында лемге танымал е р смдк. Аустралия мен Мхитты аралдар. жадайымен таныстыра отырып,з отаныны ркендеп суне лес осуа.Нидерланды мемлекетн астанасы Мадрид. Еуропа елдернде стемдк ететн ди: Христианды. Е тмен температура атарда -1 0 С,е жылы температу- ра тамызда 10 «Еуропа мен Америка елдерн орта асырлар тарихы» пнн оу- дстемелк кешен Оушылардан соыстан кейнг Орталы жне Отстк Шыыс Еуропа елдерн сраймын р оушылар ол елдерд картадан крсетед, астаналарын айтып шыады. азастан мен Шыыс Еуропа елдер ке маынадаы еуразиялы аупсздкт ныаюына ыпал ете отырып, жан-жаты Батыс Еуропа елдерн табиат жадайына Атлант мхитыны тигзетн ыпалы те зор. Орталы жне Шыыс Еуропа елдернде социализмн негзн ру. Италиядаы е бик жер.

Схожие по теме записи: