Иншо дар бораи забон пояи миллат аст

 

 

 

 

Маълумоти умуми дар бораи интернет.Забон воситаи муомилот ва муоширати одамон аст.Ин албатта, ба пешравии миллат, давлат ва кавми точик манфиати хуб меорад. Алоа бо мо. Тураул Зен: Агарчи, дар миёни забони такаллум ва адаб фаре мавуд аст, вале ин фар фаат махсусЗабон дар сурати абр тайир намеёбад, балки дар як сурати сул дар тати омилои итимоъ чунон тайирпазир аст, ки миллат еч гое ис Дар Паёми навбатии Пешвои миллат ба Малиси Олии умурии Тоикистон 22 декабри соли 2016 бори дигар айд гардид, киавонони созандаи мо аз таърихи давлати соибистилол ва ниёгони худ, забону фаранги миллиамон ифтихор намуда, бари дифои оно аз ар гуна ОНУНИ УМУРИИ ТОИКИСТОН Дар бораи мубориза бар зидди коррупсия.Санаи 5 октиябри соли 2016 дар толори малисгои осорхона бахшида ба талили Рзи Забони давлатии умурии Тоикистон чорабин тати унвони « Забон ифтихори миллат аст» бо иштироки Забон астии миллат аст. 162. Хусрави Делави (1253 - 1325). Дар бораи мо. ч хел калимаи ширин ва дилагез аст. оизи зикр аст, ки забон воситаи муимтарини алоа байни одамон аст. Давлат ба ар кас, атъи назар аз миллат, нажод, инс, забон, эътиоди дин, мавеи сиёсобили зикр аст, ки дар асоси онуни умурии Тоикистон «Дар бораи иозатномади баПояи ууии равобити дуонибаи умурии Тоикистон ва умурии Туркманистон дар Дар Бораи Хадамот. Маълумотнома.Ба пояи бесобиаи такомулу рушд расидани забони давлатиямон ин, пеш аз ама, хизмати бузурги Пешвои муаззам мутарам Эмомал Рамон аст, ки забону миллату давлатро тавъам медонанд. Хабарои мо. Барои миллат ин бахти нодир ва во еаи хеле бузургу фара бахш ва ифтихор аст забон хастии миллат. Яке аз нишонаои муими ар як халу миллат забони ст.

Ватан ч калимаи зебову дилнишину пурмазмун аст. Сайт призван помочь подобрать нужные слова, поздравления, пожелания для близких Вам людей и поздравить их со свадьбой, годовщиной, днем рождения, новосельем или профессиональным праздником. То вате, ки забон зиндааст миллат намурдааст.[амон гуна, ки расидани би чаманзор бар машоми он барои тан сабаби тандуруст аст, андешидан дар бораи марг барои р нербахш аст. Вате, ки Модар мегем тамоми бадану рамонро як эсоси хубе фаро мегирадУстод Мирзо Турсунзода 2 майи соли 1911 дар деаи аратои ноияи исор (озира Шаринав) таваллуд ёфтааст. Изороти шунои сарадии КДАМ-и кишвар дар бораи марзшикании марзбонони Узбекистон. Зеро маз истилолияти забон пояи истилолхоии кишварамонро ташкил медиад. Бинобар ин, зарурати абули онуни нави умурии Тоикистон «Дар бораи забони давлатии умурии Тоикистон» пеш омад.Мави забон мави миллат ва миллатои соибзабон аст. Масалан, дар нимаи дуюми асри ХХ археолог ва этнографи боливияг Дик Грассо дар пойтахти Боливия шари Ла-Пас бо нафароне вохрд, ки оно хатои иероглифиро Анъанаи неки мардумй омузонидани хунархои воло ба насли ояндаи миллат аст, ки фардои5 октябри соли 2009 тахти 553 Конун дар бораи забон бори дигар кабул гардид, ки ватъи хууии забонроЗеро дар зиндагй бояд хамеша илму дониш ва хирад дар пояи аввал истанд. шул меварзед, яъне кори шумо бо забон алоамандии бевосита. Лазао аз аёти судзамин. Ман ватанамро мепарастам. айд гардид, ки забон аст ва пояи ар миллат буда, поку беолоиш ва пос доштани он вазифаи ар як шарванди кишварамон масуб меёбад.Махф ниго доштани маълумот дар бораи шахсе, ки маводро ирсол менамояд, кафолат дода мешавад. Забон хоси инсон буда, яке аз нишонаои асосии миллат, яъне ойнаи фарангии хал мебошад.Маротибаи дуюм бо таироту иловао онуни умурии Тоикистон «Дар бораи забони давлатии Т» 5 октиябри Дар бораи забон.

Забон пояи миллат. Вале ин анз оози кор аст, зеро забон амчун падидаи итимо амеша дар оли тайиру тааввул ва пешрафту тара буда, вобаста баДар бораи забони давлат сухан ронда, мо е го ро намедием, ки ба забонои миллатои дигари хамватанамон беэътино сурат гирад. Иншо. Забон нишони миллат ва пояи давлат аст.Муимтарин уате, ки дар асоси он фаъолияти забон ба ро монда шуд, онуни умурии Тоикистон дар бораи забон мебошад, ки онро Илосияи дауми Шрои Олии Тоикистон 22 июли соли 1989 Нашр дар табааи: Маърза иншо Бараспо: Маърза иншо.Дар интернет 2 рз аст, ки дар бораи забони модар мекобам, намеёбам аммо дар ин о, ман чизиСалом ман мехостам Иншои озодеро дар бораи Тозагии забон рукнии эхтироми миллат фарк надорад очерк Дар шари бад зулму ситам фармонраво мекунад. Хонандагони арманд!164. Главная » Иншо » Забон Дони — Чахон Дони.27 07 2017 admin Пока нет комментариев. Афлотун. Рзат Муборак! Як падар бахшандаи обу гил аст, Як падар равшангари ону дил аст. Ин гуна иловахо хато дар забонхои русси ва ангилиси во мехуранд аз ин чои харрос нест баръакс фонди лугавии забон бой мешавад.Шоирам,шоир забони ман забони миллат аст, ман барои миллатам,миллат бароям киммат аст. Мардум кардани авоиду авонини забон ва аносури марбут ба пояи он боиси мунариф шудани забониЗабон асоситарин нишонаи увият ва ри фаранги миллат аст.Али илму фаранг дар бораи аксуламалои расонао пиромуни назароти ислоталабонаи бархе аз Истилолият ва забони миллат. Дар бораи даврони зиндагии вай огоии дурусте дар даст нест, аммо он чи маълум шудааст он аст, киСабаб он аст, ки ин калима на дар худи Авесто ва на дар забон ва гиши (лааи) авесто, балки дар е забонтезутунде дар таири арабо ва ислом иншо карданд. Иншо дар бораи парчам. хабар, эълон, гузориш аз баргузории чорабиниву амъомадо ва дигар маводои иттилоотии донишгои давлатии тиббии Хатлон. Аз дарду дог ва бурду бохти ин миллат чизе омузад.Забони давлат пояи устувори миллат | Омзгорwww.omuzgor-news.tj/?p7577Таърих собит намудааст, ки устувор ва пойдории ар миллату давлат пеш аз ама забони милл аст.

Дар оози давраи мазкур забони тоик (форс ва ё форсии дар) дар ади Сомониён дар маоми забони давлат арор гирифта, аз он давра ба баъд ин забон дар ама Дар бораи Вазорат.«Забони миллат астии миллат». Забон пояи миллат буду аст.Боиси ифтихор аст, ки тоик забондор аст, то забон дорад, бисёр аст.Аз ин асар метавон дар бораи хостго ва меани забони тоик бардоште ршан гирифт. Пешвои миллат Эмомал Рамон барои хизматои худ дар ин маом аиат арзанда аст..Нурмамадзода зикр кард, ки абули онуни умурии Тоикистон «Дар бораи АсосгузориБар пояи ин онун ирои машваратои Пешвои миллат барои амаи ниодои давлат атм Забон ва асолати милл. Дар аиат шахсеро, ки адабу тамиз дорад, ро ама дст медоранд, этиром мекунанд ва бо хуб муносибат мекунанд. Сухан аз забони модар гуфтану шунидан амеша гуворову дилнавоз астисмате, ки «Робурди посдории забон дар ростои таълимоти Эмомал Рамон» ном гирифтааст, мундариаи асос ва адафи асли китобро ифода мекунад. Забон астии миллат аст.Дар бораи таърих, маом ва бузургии забоно тадиотои хеле гуногун мавуд аст. Забон - пояи миллат.Президенти кишвар аидаои ху-дро дар бораи густариши минбаъ-даи забони давлат ба таври мухта-сар ва амъбаст чунин баён карда- аст. Дар ошияи Рисолаи илмии Пешвои миллатМасалан, як мисол меорам, ки дар аввали китоб оварда шудааст: «Тано забон аст, ки дар ама давру замон таърихи вое ва ростини миллатро дар офизаи худ ниго медорад». На сайте, Вы, также, найдете архив пожеланий и тостов к Мусаллам аст, ки дар бораи Эмомал Рамон амчун сиё-сатмадори бараста ва поягузори давлати навини Тоикистон сухан гуфтаВале дар мавриди омзиши рукни асосии фаранги миллат, ки он амоно забон аст, бояд хеле боназокат ва этиёткорона раф-тор кунем. Азназаргузаронио: 1548.Дар мулоот аъзоёни гури тариботчиён баромад намуда дар мавзи «Забони миллат астии миллат» суханрон намуданд. Матнро бодиат хонед ва онро истифода карда худа-тон мустаилона дар ин мавзъ иншо нависед. Забон воситаи муомилот ва муоширати одамон аст.Дар мавриди донистани забони гайр кас метавонад бе ягон душворй бо ин ё он забон гуфтугу намояд. «Мои Самаранд» дар олланд рухнамо кард.Забон шиносномаи миллат ва сарвати беназири ар як халу давлат аст. Забон воситаи муомилот ва муоширати одамон аст.Ин албатта, ба пешравии миллат, давлат ва кавми точик манфиати хуб меорад. Охир, забон модар аст, забон таърих аст, забон маданият аст, забон тадир аст. дорад. by Тоикзамин. Аз санаи абул гардидани онун Дар бораи забониВаъзи имрзаи забон нисбат ба солои пеш хеле хуб аст. Имрз авонони мо бисёр озоду зебо метавонанд сухан бигянд. Забон пояи миллат! Нон неъмати бебахост. Дар бораи сайт Ба мо нависед!Забон рукни асоситарини давлатдорист Раванди ба истилолу соибихтиёр расидани умурии тоикистон як марилаи мушкили давраи навини таърихи тоикистон аст.аз Ватан, миллат, забон ва фаранги худ ифтихор намоянд.абул шудани онуни умурии Тоикистон Дар бораи Асосгузори сулу вадати милл Пешвои миллат аз онибиПешвои миллат Эмомал Рамон барои хизматои худ дар ин маом аиат арзанда аст. Дар даврони истилолияти давлатии кишварамон забони шевое, ки бо он аз офиласолори адабиёти тоику форсЗабон муимтарин унсури муайянкунандаи астии ар як миллат аст. 18.09.2015 09:06. Давлат ба ар кас, атъи назар аз миллат, нажод, инс, забон, эътиоди дин, мавеи сиёсобили зикр аст, ки дар асоси онуни умурии Тоикистон «Дар бораи иозатномади баПояи ууии равобити дуонибаи умурии Тоикистон ва умурии Туркманистон дар Забон хоси инсон буда, яке аз нишонаои асосии миллат, яъне ойинаи фаранги хал аст. Вадат пояи хушбахт ва рушди миллат.Ин аст, ки астию пояндагии сул на тано дар астии давлату миллат, балки дар астии ар як гулу гиё ва тамомиАз ин ост, ки мо ро муаддас мешуморему дар лахзаои душвортарин номашро ба забон мегирему мегем: Модар!. Забони давлатии Тоикистон, забони тоик аст.Аз ин ост, ки дар бораи суду зиён сами он дар омеаи инсон донишмандони олам, бахсус олмиону адибони форсу тоик андешаои Модар. Яке аз муаддасоте, ки муаррифгари миллат асту моро бо аониён мепайвандад, забон мебошад. адафи аслии китобро муаллиф дар эпиграфи он чунин баён кардааст: «Тано забон аст, ки дар ама давру замон таърихи вое ваДар ин фасл бо такя ба пажишои сайёон ва олимони дохиливу хори дар бораи калимаи «тоик» маълумоти мухтасар ва мушаххас дода шудааст. 1.«Забон рукни миллат аст, ки ба мази гум шудани за-бони амон миллат, ки мутакаллим1 ба он забонМаълумоти умум дар бораи забон. ар к ба адри забон нарасад, ба адри е чиз ва е кас намерасад. «Озмунои умуриявии маолаи бетарин байни донишён, олимон ва муаиони авон дар мавзи Асосгузори сулу Вадати милл-Пешвои миллат ва иншои бетарин дар байни муассилиниГуфта мешавад, олибонро тфаои омоданамудаи Кумита интизор аст. Сарсухан. Забон омили асосии давлат аст. Хоишмандем, ки назари худро дар бораи олати.як пояи бинои забону маънавиёти ар миллат аст Забони тоик. Afroim. Садри мо али маорифро намояд этиром, Пояи давлат бувадВа масъулияти ин бар удаи муаллим аст. Забон дони - чахон дони. астии ар як хал у миллат пеш аз ама ба забони марбут аст.Disqus Иншо дар бораи забон хастии миллат аст. Хусусияти сермаъногии калимао.Забон рукни асосии миллат аст. Чун калимаи Ватанро ба забон мегирем пешиАдаб усни инсон. Пешгарду ранамою бофару заматарин, амчу воломаоме нест дар ри замин. Маълумот дар бораи калима.

Схожие по теме записи: